Ten, który bada nerki i serca – o co w tym chodzi?

Opublikowany 12-09-2015

W Biblii w kilku istotnych miejscach znajdują się wersety nawiązujące do nerek.

O co w tym może chodzić?

Werset o badaniu serca rozumiemy bez problemu odnosząc się do symboliki serca jako organu, któremu przypisuje się uczucia empatii. Serce jest też używane często jako wręcz synonim sumienia.

I słusznie gdyż w Biblii odniesienia do serca właśnie w ten sposób każą nam rozumieć tą symbolikę.

Ale o co chodzi z nerkami?

Przyznam się, że czytając początkowo te wersety, nie zwróciłem na to szczególnej uwagi.

Przyszedł jednak dzień, że zadałem sobie pytanie … dlaczego tam jest wzmianka o nerkach? O co w tym może chodzić?

 

Pragnę się z tobą podzielić moimi przemyśleniami w tym temacie.

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy sprawdzić czym są nerki jako organy człowieka i co wiedza człowieka mówi na ten temat.

Poza funkcją oczyszczania, nerki są niezwykle istotnym organem produkującym ważne hormony.

Wiedza człowieka nie poznała ani wszystkich rodzajów hormonów ani wszystkich funkcji, które one spełniają. Znana jest część.

Skupimy się tu na 3 hormonach produkowanych przez rdzeń nadnerczy.

 

Rdzeń nadnerczy produkuje:
  • adrenalinę

Hormon reakcji stresu ale i mobilizacji, walki. Możemy go określić również hormonem gorliwości, żarliwości

  • noradrenalinę

Hormon powoduje przyśpieszenie pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, rozszerzenie naczyń wieńcowych, zwiększenie napięcia mięśni, rozszerzenie źrenic, wzrost stężenia glukozy we krwi.

  • dopaminę

Hormon, któremu przypisuje się rolę „przekaźnika przyjemności”. Ciekawostką jest, że główne działanie kokainy polega właśnie na stymulowaniu wydzielania dopaminy.

Oprócz tego szereg hormonów produkuje również kora nadnerczy, jednak skupimy się na tych produkowanych przez rdzeń. Zainteresowanych hormonami nerek zachęcam do poszukiwań informacji na ten temat w Internecie. To wiedza ogólnie dostępna.

 

W Objawieniu mamy taki werset:

Obj 3:15 Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

Obj 3:16 A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

Czy dostrzegasz już związek zimna i gorąca z nerkami i sercem?

Co oznacza to zimno i gorąco?

Chodzi tu o żarliwość, którą żywi człowiek. Gniew, odrzucenie zła. Bogu chodzi o wyrazisty poziom tych emocji. A świadczy o tym co?

Właśnie serce i nerki. Nerki pokazują czy człowiek jest rzeczywiście wyraziście, żywo zaangażowany czy też zobojętniały, bez wyrazu. Czy mu trochę pasują szatańskie pokusy.

Niezależnie od tego co wyzwala w nas adrenalinę, dopaminę i inne hormony … daje to o nas świadectwo. Zło i czyny armii szatana powinny wyzwalać w nas żywy gniew, co potwierdzą nerki produkując adrenalinę. To co prawe i prawdziwe wyzwoli radość i przyjemność za sprawą bodźców uwalniających dopaminę.

Co więcej – BRAK reakcji nerek (zimno) również jest świadectwem. Jeśli nie podnieca nas pokusa i nasze nerki pozostają zimne – dają o nas również świadectwo.

Bóg nas zbada, czy jesteśmy zimni wobec pokus tego świata i zachęt szatana … czy jesteśmy gorący i żarliwi w naszych uczynkach i gniewie wobec zła i niesprawiedliwości. Bóg absolutnie nie dopuszcza tu mieszanych uczuć … nie ma w Królestwie miejsca dla ludzi, którzy odczuwają mieszane uczucia (letni) wobec zła czy pokus.

Innymi słowy … Bóg zaakceptuje ludzi odrzucających zło i będących zimnymi wobec pokus, dzieł ludzkich rąk itd … oraz tych, którzy pałają gorącym gniewem w kontakcie ze złem.

To daje bowiem jasne świadectwo o tych ludziach.

Osoby letnie (trochę Boga, trochę szatana … jak jing jang) znajdą się z kolei w bardzo trudnej sytuacji w godzinie sądu.

 

Psm 7:10 Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.
Psm 26:2 Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!

Tu mamy wersety potwierdzające, że Bóg bada właśnie serca i nerki.

Kiedy nie zwracałem uwagi na te wersety, nie brałem pod uwagę swoistej dosłowności i fascynującej trafności tych słów.

 

Prz 23:15 Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje

Prz 23:16 I moje nerki się weselą, gdy twoje wargi mówią, co prawe.

Bodziec nas radujący stymuluje produkcję dopaminy w nadnerczach. Ale zauważ, że TO, CO nas raduje jest bodźcem subiektywnym. Nazistę radowały mordy, nas radować może np. Prawda Słów Boga w Biblii … sam czytając Biblię, Słowo Boże niejednokrotnie odczuwam euforię. Mógłbym śmiało powiedzieć, że moje serce i nerki radują się.

Zwróćmy uwagę, że powód naszej radości, niezależnie od tego jakim nie jest, daje Bogu jasną informację. Wręcz jak wyniki badań. Wystarczy więc przeniknąć nasze serca i nerki i Bóg wie czy radujemy się z tego co prawe czy z tego co nieprawe.

Słowo Boga w założeniu miało nas budować i odżywiać. Sprawiać nam radość, uspokajać, pobudzać i motywować do czynów, które się Bogu podobają … czyli Słowo Ojca jest jak woda, nawadniająca nas jak ogród, abyśmy wydali dobre owoce.

 

Jer 11:20 Lecz, Panie Zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę twoją odpłatę na nich, gdyż tobie poruczyłem moją sprawę.
Jer 17:10 Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.
Obj 2:23 … i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

 

Zwróćmy uwagę, że jeśli mamy jakieś bałwany, którym oddajemy chwałę … Bóg dowie się o tym właśnie badając nasze serca i nerki.

Bóg podda próbie nasze nerki.

Jeśli w kontekście i kontakcie z szatańskimi dziełami czy ideami odczuwamy przyjemne pobudzenie – nasze nerki wydają o nas świadectwo. Jeśli odczuwamy odrazę, budzi to nasz gniew … i znów wydziela się nam adrenalina i nasze nerki oraz serce wydają o nas świadectwo. To dosłownie jak wyniki badania.

Tak proste słowa, które w Biblii tak łatwo zlekceważyć … a jak wiele nam mogą powiedzieć.

Zwróćmy więc uwagę jak niebezpieczne mogą być satanistyczne pobudzacze naszych serc i nerek jak szatańska muzyka, działa ludzkich rąk … Ludzie często podniecają się i radują  z różnych rzeczy, w sposób wskazujący na bałwochwalstwo. Obiektami podniet są np. pieniądze, sława, dobra materialne a nawet … odzież czy jakieś nieistotne ozdoby.

Wszystko to stymuluje nasze hormony. Przeniknięcie naszych serc oraz nerek jest badaniem, które daje świadectwo o nas.

Nie służysz mamonie? Pieniądze nie robią na tobie wrażenia? Bóg to wie … badając twoje serce i nerki.

 

Do tego zestawu wersetów dodam jeszcze jeden … pochodzi on z pierwszej księgi Machabejskiej, a cytuję w tym przypadku z Biblii Tysiąclecia:

1Ma 2:21 Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia Prawa i jego nakazów!

1Ma 2:22 Słów króla nie będziemy słuchali i od kultu naszego nie odstąpimy ani w prawo, ani w lewo.

1Ma 2:23 Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien Żyd przystąpił na oczach wszystkich do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę, zgodnie z zarządzeniem króla.

1Ma 2:24 Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił tamtego obok ołtarza.

Nie każdy uznaje księgi Machabejskie i popiera to szeregiem argumentów. Moim celem nie jest w tym miejscu obrona tych ksiąg. Przytoczony werset nie stoi w sprzeczności z ogólną, całą treścią Biblii, nauką i jej przekazem. Dlatego został tu przytoczony.

Kolejny werset, który w tym przypadku ukazuje człowieka, który zapłonął gorliwością i zawrzał gniewem. Zagotował się w wyniku obrzydliwego czynu i jego gniew był słuszny.

Zwracajmy uwagę na szczegóły przekazu w księgach Biblijnych. Przykładów jak z badaniem serc i nerek jest znacznie więcej.