Pokora w poznaniu i rozważaniach

Opublikowany 16-10-2016

Żyjemy w bardzo trudnych czasach.

Zgodnie z zapowiedzą daną nam przez Isusa, posiadamy Prawdę na wyciągnięcie ręki. Internet nasycony jest informacjami ujawniającymi sieć spisków i kłamstw, które siły ciemności plotą przeciwko nam od tysięcy lat z niewiarygodnym wprost nasileniem w ostatnich 200 latach.

Spełniają się więc na naszych oczach zapowiedzi:

Luk 12:2 Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome.

Luk 12:3 Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach.

Szatan wie doskonale, że jego spiski będą wybranych rozgłaszane na dachach. Bezbożny i zgubiony świat tego nie usłyszy. Choćby trąbiono na rogach ulic a krzyk słychać było w odległych zakątkach, głupi i zgubieni nie usłyszą Prawdy.

Jednak szatan nie walczy o swoje dzieci i zgubiony świat, gdyż ci są jego własnością. Siłom ciemności zależy na zwiedzeniu maksymalnej liczby dzieci Bożych, tych którzy należą do Boga Ojca.

Wiedząc, że zapowiedziany przez Isusa Duch Prawdy, Pocieszyciel będzie prowadził lud Boży do Prawdy w dniach ostatnich, stara się wprowadzić sieć zwodniczych idei … dlatego musimy uważać i poznawać z pokorą.

Isus obiecał nam Pocieszyciela:

Jan 16:7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Jan 16:8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;

Jan 16:9 O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;

Jan 16:10 O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;

Jan 16:11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.

Jan 16:12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Jan 16:14 On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

Jan 16:15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

Zwróćmy na chwilę uwagę na obie zapowiedzi.

Po pierwsze Isus zapowiedział, że nie ma niczego tajnego i sekrety synów i sług szatana będą ujawnione i rozgłaszane na dachach.

Zachęca też wprost swoich uczniów (w tych czasach nas) do rozgłaszania kłamstw na dachach

Mat 10:24 Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana;

Mat 10:25 Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!

Mat 10:26 Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Mat 10:27 Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.

Mat 10:28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.

Co w dzisiejszych czasach jest dachem świata?

Internet. Bez Internetu niemożliwa byłaby wymiana informacji na tą skalę, na którą jest możliwa.

Isus wiedział o tym. Celowo nie mówił tego swoim uczniom w dniach swojego życia na ziemi … wiedział, że nie są w stanie tego zrozumieć.

Jan 16:12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;

Zwróć uwagę na doskonałość określenia „głoszone będzie na dachach” i „głoście na dachach”.

Czy zauważasz tu, że poza przenośnią, w sensie dosłownym informacja jest również rozgłaszana na dachach?

Na dachach montuje się rozgłaszacze sygnału (repeatery) medialnego takie jak radio, telewizja, sieci komórkowe, Internet …

Po drugie Isus zapowiedział Ducha Prawdy – Pocieszyciela.

 

Zwróć uwagę na słowa:

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Mamy tu kilka istotnych elementów.

Będzie to Duch. Czyli nie będzie to osoba fizyczna. Będzie to niematerialny Duch wysłany przez Boga na ziemię aby uczył swoich uczniów i przygotowywał ich do zbliżającego się Królestwa Bożego. Duch przekazuje wybranym wiedzę i Prawdę o świecie. Ukazuje sieć kłamstw szatana i umacnia w wierze.

Zwróć uwagę dalej … Duch nie sam od siebie mówić będzie, ale to co usłyszy mówić będzie … To nie jest spotkanie z Duchem, który nam od siebie opowiada. To jest celowe prowadzenie przez Ducha, ale On ukazuje tylko to co jest prawdą i nie mówi własnymi słowami. To inni ludzie, obdarzeni mądrością, wiedzą, znajomością faktów na temat spisków … w rozmaity sposób publikujący informacje w Internecie, przekazują to ludowi Boga. Wybranym przez Boga do nauki i prowadzenia przez Ducha Prawdy.

Duch też ukazuje nam to, co ma nastąpić. Tak, abyśmy byli gotowi.

 

Czy czujesz moc tych wersetów? One realizują się na naszych oczach, w namacalny sposób mamy do czynienia ze spełnieniem obietnicy przekazanej przez Isusa do jego uczniów na czasy odległe … dla nas. Isus wiedział, że będzie to zapisane i trafi do nas w postaci Ewangelii. Wiedział, że będziemy studiowali te pisma.

Isus dał nam też potężne ostrzeżenie:

Mat 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

Mat 24:4 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

Mat 24:5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

Mat 24:6 Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

Isus nie rozpoczął odpowiedzi od opowieści o znakach i dniach ostatnich ale od tego co dziś jest najważniejsze – uważajmy aby nas kto nie zwiódł.

A zwodzicieli jest więcej niż się wydaje. Wielu, którzy przekazują sporo Prawdy Bożej … zwodzą w pewnym (czasami subtelnym, niewielkim) stopniu.

Musimy uważać i oddzielać ziarna od chwastu.

W tym oddzielaniu Prawdy od fałszu napotykamy jednak czasami więcej niż jedną prawdopodobną interpretację i zastanawiamy się co jest Prawdą.

Im więcej studiujemy różne materiały przekazywane w Internecie przez różnych ludzi wydających się uczyć Prawdy … wydających się być dziećmi Bożymi … tym więcej różnych interpretacji uzyskujemy. Dotyczy to zwłaszcza interpretacji proroctw oraz zapowiedzi tego co ma nadejść.

I tutaj pojawia się temat przewodni tego wpisu – pokora w rozważaniach.

W niektórych przypadkach po prostu musimy przyjąć wiele możliwych opcji wypełnienia się jakiegoś zapowiadanego proroctwa na nasze czasy i na te, które mają niebawem nadejść. Ja tak czynię.

Uczę się i poznaję wiele interpretacji, zwłaszcza takich, które wydają się być prawdopodobne i spójne, logiczne i oczywiście zgodne ze Słowem Bożym. Zgodność ze Słowem to podstawa. Jednak w zgodności ze Słowem możliwe są często różne opcje. Tak to nazywam – opcjami.

W miarę upływu czasu, zbierania dodatkowych informacji, kolejnych przemyśleń, a także w toku wydarzeń na świecie – pewne opcje zaczną stawać się bardziej prawdopodobne od innych. W końcu dane wydarzenie nastąpi, proroctwo się zacznie wypełniać i będziemy wiedzieli dokładnie, która opcja była prawdą. Może się też okazać, że prawda będzie połączeniem kilku opcji.

Dlatego tak bardzo ważne jest pokorne rozważanie.

Nie ma sensu upierać się przy jakieś jednaj, własnej interpretacji. Zdecydowanie mądrzej jest przyjąć jako możliwe również inne zgodne ze Słowem opcje interpretacji i prosić w modlitwie Ojca i Isusa o prowadzenie Ducha.

Poznawanie Prawdy to nasza nauka … nasz chleb i pokarm naszego ducha … nasze pokrzepienie i w dniach ostatnich – nasze wyzwolenie.

Jan 8:31 Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

Jan 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.