Święto zmarłych to kolejny pogański obrządek

Opublikowany 01-11-2016

Święto zmarłych i tradycje kultywowane dziś przez wielu ludzi na świecie, pochodzą w prostej linii z pogańskich obrządków.

Kościół katolicki zaadoptował to i nie przeciwstawił się szerzeniu pogaństwa pod swoim patronatem. To jeden z silnych dowodów na intencjonalne ezoteryczne pogaństwo uprawiane przez KRK, jawnie przed obliczem milionów nieświadomych wiernych.

Ludzie są nieświadomi ponieważ szatan dba o to aby nie sięgali po prawdę. Aby zajęci byli gonitwą za pieniędzmi i oddawaniem się przyjemnościom.

Spełnia się na nich proroctwo Izajasza:

Izj 6:9 A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie!

Izj 6:10 Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!

Izj 6:11 I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią.

Izj 6:12 Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie spustoszenie.

 

Palenie zniczy to pogański obrządek wynikający z wierzeń, że ogień zapewnia zmarłym duszom spokój a także wskazuje drogę w zaświaty.

Kwiaty na grobach symbolizowały stosy pogrzebowe.

Pogaństwo uprawia kult zmarłych od wieków. Z Polskiej kultury przytoczyć można opis tego obrzędu w utworze „Dziady” Adama Mickiewicza.

Bóg potępia pogaństwo a sama Biblia to swoisty podręcznik, który między innymi ma na celu nauczyć nas rozpoznawania tego co przeklęte od tego co kosztowne w oczach naszego Ojca. To czy będziemy uczestniczyć w kulcie zmarłych czy uczynimy Boga naszym autorytetem i nie poddamy się temu obrządkowi, pomimo presji społecznej … zależy od nas. Pogaństwo i związane z tym obrzędy są obrzydliwością i przekleństwem w oczach Boga.

Przeanalizuj słowa modlitwy KRK „Wieczny odpoczynek racz im dać Boże …” (celowo nie używam słowa pan, gdyż niestety w języku polskim odwołuje się ono też do imienia pogańskiego bożka „pana” – poczytaj o tym w wikipedii czy innych materiałach w Internecie … a Bóg zabrania nam wymawiania czy wołania imion przeklętych … tym samym w języku polskim warto Boga nazywać Bogiem lub Ojcem … aby uniknąć tej podstępnej pułapki, którą zastawił na nas szatan w naszym języku).

Zwróć uwagę o co się modlą ludzie to wypowiadający.

O wieczny odpoczynek. To tak jakby powiedzieć „nigdy ich nie wskrzeszaj Boże”. To chore. To prawdziwie chore. Świat jest chory.

Bóg jednak obiecał zmartwychwstanie i w swoim dniu obudzi zmarłych. Tak więc modlitwa KRK „Wieczny odpoczynek” urąga planowi Bożemu … i po raz kolejny ukazuje prawdziwe oblicze KRK … jednego z głównych wrogów Ludu Bożego.

Ludzie zaś patrzący i słuchający … ale ślepi i głusi przedkładają tradycję ponad mądrość i poznanie.

Wielu ludzi czyni podobnie jak ci, którzy uwierzyli w Isusa, ale bali się konsekwencji ze strony fraryzeuszów:

Jan 12:42 Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi;

Jan 12:43 Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.

 

Dla jasności dodam. Nie widzę niczego złego w utrzymaniu grobu rodziny w czystości i schludności, ale uczestnictwo w pogańskim kulcie jest obrzydliwością. I to musimy sobie wyraźnie powiedzieć.

Zmarłe dusze przodków nie potrzebują naszego wstawiennictwa i kultu.

One mają swe miejsce w Domu Ojca, jak pisał Henoch w Księdze Henocha:

22. 1 Stamtąd udałem się na inne miejsce. [Anioł] pokazał mi po stronie zachodniej wielką i wysoką górę z ostrymi skałami.

2 Były tam cztery głębokie i przestronne groty, których wnętrze było bardzo śliskie. Trzy z nich były ciemne, a jedna jasna. Pośrodku niej znajdowało się źródło wody. Powiedziałem wtedy: „Jakże śliskie są te groty, jakże głębokie i ciemne, gdy się na nie patrzy!”

3 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Te piękne miejsca [przeznaczone są na to], żeby duchy, dusze zmarłych mogły się w nich zgromadzić. Zostały stworzone po to, żeby mogły się zgromadzić tutaj wszystkie dusze synów ludzkich.

4 Groty te zostały stworzone na miejsce pobytu [dusz ludzkich] aż do dnia sądu, aż do wyznaczonego czasu, kiedy nastanie dzień wielkiego sądu nad nimi”.

5 I ujrzałem ducha zmarłego człowieka. Głos jego do-szedł do nieba i poskarżył się.

6 Wówczas zapytałem Rafała, anioła, który był ze mną, mówiąc mu: ” Czyj jest ten duch i czyj jest głos, który sięga nieba i skarży się?”

7 Odpowiadając rzekł do mnie mówiąc: „To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił Kain, jego brat. Będzie on się skarżył na niego tak długo, aż jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spośród potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie”.

8 Następnie zapytałem go o groty mówiąc: „Dlaczego są one od siebie oddzielone?”

9 Odpowiadając mi rzekł: „Te trzy [miejsca] zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody.

10 podobnie zostało stworzone [miejsce] dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia.

11 Tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźń aż do dnia wielkiego sądu, kary i męki [przeznaczonych] dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność.

12 Jest tu również oddzielne miejsce dla tych dusz, które oskarżają i informują o swej śmierci, kiedy to zostali zamordowani w dniach grzeszników.

13 Tak więc to [miejsce] zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną”.

14 Wówczas błogosławiłem Pana Chwały i powiedziałem: „Niech będzie błogosławiony mój Pan, Pan Chwały i Sprawiedliwości, który rządzi wszystkim na wieki”.

Na koniec przytoczę jeszcze słowa Isusa

Luk 9:59 Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego.

Luk 9:60 Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże.

Luk 9:61 Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.

Luk 9:62 A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.

 

Wielu ludzi Bóg nazywa umarłymi, mimo że żyją. To ludzie, do których nie dociera Prawda i Poznanie. Ludzie, którzy tak umiłowali świat, że niemal nie sposób ich z niego wyrwać. O nich pisał Jan:

Obj 3:1 A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

Obj 3:2 Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

Obj 3:3 Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

 

Jak więc myślisz? Kult umarłych podoba się Bogu i Jego Synowi?

Umiłowani, pozostawmy umarłym obrzędy kultu ich zmarłych. Sami zaś głośmy na świat Ewangelię.