Uwaga na zwodzicieli

Od kilku lat obserwuję znaczny przyrost zwodzicieli. W tym miejscu umieszczę informacje o tych, którzy ponad wszelką wątpliwość zwodzą i głoszą nauki niezgodne ze Słowem Bożym, co oceniam na podstawie mojej znajomości Słowa Bożego.

Zwiedzenia i zgorszenia to największa plaga naszych czasów. Chrystus nas przed tym ostrzega.

 

LISTA ZWODZICIELSKICH  BLOGÓW / VLOGÓW YouTube

Aby trafić na tą listę trzeba się bardzo postarać. Jestem bowiem powściągliwy w moich ocenach.

 

BLOG: redoctobermsz.wordpress.com
YouTube: youtube.com/channel/UCthT0XsA4k_byHs8Ep7z28w [KRÓLEWSKA TV]

 

Blog prowadzony przez Mariusza Szczytyńskiego. Nie napiszę, że znajdziesz tam jeden stos kłamstw bo byłoby to nieprawdą. Na blogu jest sporo interesujących informacji a nawet sporo prawdy. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy tam również znaczący % kłamstw i zgorszeń.

Korzystanie z bloga wyłącznie dla bardzo utwierdzonych w Słowie Bożym, umiejącym trafnie odróżnić interesującą informację od tez niezgodnych ze Słowem Bożym.

Autor bloga (wraz z współtworzącymi go osobami) prezentuje postawę pełną nienawiści i gniewu (również do dzieci Bożych, gdyż obiektywnie autor nie jest w stanie odróżnić dziś pszenicy od chwastu i nie jest do tego upoważniony) do osób, których nie zna, oceniając i osądzając je, nazywając kozłami czy chwastem.

Nie znajdziesz na tym blogu ani łagodności Chrystusa ani pokory godnej sługi Bożego. Znajdziesz w zamian za to wiele przykładów jak bardzo ludzie potrafią wykrzywić znaczenie przekazu Biblii i wypaczyć rozumienie proroctw od strony chronologii.

Właśnie kłamstwa związane z interpretacją chronologii proroctw Biblijnych mogą być poważnym problemem w Dniach Ostatnich, zwodząc Lud Boży.

Módlmy się za Mariusza, gdyż wciąż wierzę że jest on dzieckiem Bożym, który jedynie błądzi i szuka … ale ma szczere intencje i miłość do Boga i któregoś dnia odnajdzie się i znajdzie żyzne pastwiska Królestwa Bożego.


 

oraz

BLOG: theredbrainbreakerkstian.wordpress.com
oraz BLOG: szukacboga.blogspot.co.uk

 

Blog prowadzony przez tzw. Brain Braker’a (Krystiana). Fascynujące studium przypadku osoby (domniemam, że młodej), dalece nierozumiejącej Słowa Bożego i głoszącej wysoce niebezpieczne idee.

Krystian nie uznaje całego Nowego Testamentu, ani Mesjasza Isusa Chrystusa, nazywając go szatanem.

Blog “szukacboga” z kolei jest prowadzony przez Monikę. Miłą dziewczynę, którą znam od dłuższego czasu i której jest mi bardzo szkoda, że dała się tak zwieść ideami Krystiana. Zafascynowana zwodniczymi pomysłami Monika, prowadzi swój własny blog poszerzając skalę zwodzenia tą niebezpieczną teorią.

Wróćmy jednak do źródłowego bloga Brain Braker’a.

U Krystiana na blogu mamy do czynienia z klasycznym dla zwodzicieli brakiem pokory, miłości do bliźniego, łagodności i roztropności.

Autor nie rozumie dziesiątek jednoznacznych odniesień do Mesjasza w Starym Testamencie i Księdze Henocha, a wszystkie te wersety stara się za wszelką cenę, nieudolnie interpretować w celu wyjaśnienia własnych zwodniczych idei.

Co ciekawe, pustka pozostająca po odrzuceniu Chrystusa i tym, że autor mówi nam, że “to nie Chrystus” jest opisywany w księgach Starego Testamentu, nie zostaje niczym wypełniona, gdyż autor nie ma pomysłu na to KTO będzie tym zapowiadanym Mesjaszem, jeśli nie Chrystus.

Teksty pełne wybiórczych interpretacji wersetów i zwodniczych

Wczytując się w teksty i komentarza autora w dyskusjach pod tekstami odniesiemy nieodparte wrażenie, że pycha pomieszana z niezrozumieniem i brakiem pokory prowadzi do głupoty, która manifestuje się czasami w niesamowicie niespodziewany sposób.

Tu nie znajdziecie niczego sensownego … te adresy należy omijać z daleka.

Módlmy się za Krystiana. Być może jest człowiekiem szczerego serca i po prostu błądzi. Módlmy się aby odnalazł drogę życia pośród cierni, które mu ją przesłoniły.

Módlmy się również za Monikę, gdyż znam dziewczynę i wiem, że ma szczere intencje. Módlmy się aby otworzyła oczy i odnalazła drogę zbawienia.

 


 

BLOG: missteribabylonestar.com
YouTube: youtube.com/user/MrBabini/

 

Blog i kanał prowadzony przez Stevena “Christa”. Tak to nie przypadek. Ten człowiek na serio nazywa siebie Chrystusem. Jakże aktualne są słowa Ewangelii cytowane na wstępie tej strony. Wielu przyjdzie i powie: Ja jestem Chrystus i wielu zwiodą. Tu mamy tego dosłowny przypadek.

Zastanawiałem się jakiś czas temu czy naprawdę ktoś może być tak zabłąkany aby zrobić coś takiego i zwodzić ludzi nazywając się Chrystusem … to było dla mnie takie karykaturalne. Jak pokazuje rzeczywistość niestety nie jest to wcale żartem.

Módlmy się za tego człowieka … a witrynę i kanał YouTube omijajmy z daleka i przestrzegajmy innych.


 

wkrótce kolejne ostrzeżenia …